Jamujam.com a ochrana duševního vlastnictví uživateli generovaného obsahu

Toto téma má několik podkategorií:

1. Váš generovaný obsah ve vztahu k Jamujam:

Jamujam.com nemá žádný zájem ani nárok na to, být vlastníkem práv uživatelem generovaného obsahu. Taktéž nikdo z dalších uživatelů nezíská do vlastnictví váš obsah, pokud jej přepošle, sdílí, přidá si jej do seznamu skladeb apod.
To je popsáno podrobně v odstavci 3, bodě 3.1 a 3.7 podmínek používání: zde

Jediné, co Jamujam.com potřebuje pro provoz sítě je nezbytná licence k vašemu obsahu, která je určena čistě k tomu, aby váš obsah bylo možné doručovat ostatním uživatelům skrze příspěvky, zvuky v jamech, ale třeba i pro účely ukázky sítě Jamujam.com v rámci reklamy. Podobně to mají i další sítě, kde sdílíte svůj obsah.
To je popsáno podrobně v odstavci 3, bodě 3.2 a 3.3 podmínek používání: zde

2. Vložené skladby či ukázky do příspěvků na Jamujam.

Pokud se nebojíte veřejně sdílet svou vlastní tvorbu na Youtube, na Soundcloud, Spotify a podobně, není důvod bát se sdílet vaše hudební dílo anebo rozpracovaný nápad na Jamujam. Protože od zmíněných sítí, které možná již používáte, se v tomto ohledu Jamujam.com nijak výrazně neliší. Mít strach, že se bude někdo o měsíc později oficiálně vydávat za autora vaší sdílené písně je víceméně bezpředmětné. Předpoklad je takový, že jako autor písně jste zároveň nesporně první na zeměkouli, kdo někam tuto skladbu nahrál, ať už na sítě jako příspěvek anebo na neveřejné cloudové úložiště, jako uložený soubor bez možnosti antedatování.

To už je větší riziko, že vám skladbu někdo „ukradne“, když ji zabrnkáte někde v hospodě, a to bez nahrávek, či původních uložených dat třeba na Google drive, kterými byste později prokázali, že je skladba opravdu vaše původní dílo. To se pak dokazuje hůře. Na to pozor.

TIP: Pokud chcete svá díla autorsky ochránit, je naopak moudré využívat tyto online možnosti. Jakmile vložíte svou skladbu nebo aspoň pár taktů či rozpracovanou verzi na Claudové úložiště, což svým způsobem jsou i sociální sítě, zobrazí se u vloženého souboru datum nahrání bez možnosti antedatování – to je klíčové. Pokud jste autorem dané skladby pak jste pochopitelně první, kdo je držitelem prapůvodních verzí a dat této skladby. To je pak samozřejmě eso v rukávu, když by se někdo snažil za čas tvrdit, že původním autorem skladby je on či ona...

U metod ochrany o autorství nelze opomenout konvenční způsob, a to je ohláška díla u OSA, čímž se dostanete do evidence kolektivního správce. Ohláškou skladby u OSA se skladba stává evidovanou a OSA vybírá za její užití poplatky. Tento způsob je vhodný spíše k ohlášce skutečně hotového díla se vším všudy, které se třeba bude hrát na rozhlasových stanicích apod. K samotnému prokázání toho, že jste autor skladby se tento způsob díky službám internetu dnes již tak rozsáhle nepoužívá.

3. Kapelní tvorba či tvorba se spoluhráči

Pro kapely či zaběhnutá hudební uskupení je na Jamujam.com možnost soukromých či dokonce neviditelných „džemů“. U Vzniku vašeho nového hitu tedy nikdo jiný nemusí být, pokud nechcete. Takhle můžete tvořit své písně podobně, jako v soukromí zkušebny.

Pokud se z písně stane hit, který má potenciál vydělávat a prorazit do hitparád, je to zde s autorskými právy k písničce naprosto stejné, jako kdyby vaše písnička vznikla ve vašem hudebním uskupení na zkušebně anebo třeba na soustředění někde na chalupě. Je to tedy přesně tak, jak tyto záležitosti máte či nemáte v kapele ošetřené, nehledě na to, jestli váš hit vznikne na zkušebně anebo třeba ve virtuální tvořírně Jamujam.com.

Abyste se vyvarovali těchto neshod při úspěchu s kapelou, je potřeba si zavčas společně sednout a dát tomu řád, ideálně na papír, pokud to se svou tvorbou a působením myslíte vážně.

Z hlediska práva o užití každého spoluautorského díla rozhodují všichni spoluautoři jednomyslně, tj. společně, nicméně velikost jejich spoluautorských příspěvků je pak rozhodná v případě rozdělování odměny za užití.

4. Co když vznikne hudební trhák v otevřeném džemu, kde jsem nahrál sólo nebo složil text?

To se samozřejmě může stát.

Otevřené veřejné jamy jsou na Jamujam koncipovány pro zábavu. Pro inspiraci, pro tréning a proto, aby se muzikanti mohli předvést, kdo vymyslí lepší vyhrávku apod. bez nějakého vyššího cíle či ambicí, jako když džemujete někde v klubu. Tam asi také neřešíte, že si to někdo třeba natáčí...

Ovšem jakmile vycítíte, že v daném džemu vzniká lukrativní tvorba skladby s komerčním potenciálem, je na uvážení každého jedince, jak svou případnou spolutvorbu domluví se zakladatelem džemu.

Obecně vzato je hlavním autorem skladby vzniklé v daném džemu ten, kdo daný džem vytvořil, založil. Případně ten, kdo nahrál do džemu první hudební dílo, jakožto téma, které se rozšíří v něco více... Nicméně je obvyklé, že skladby mají více autorů či spoluautory.

Společná tvorba hotové skladby má v zásadě tři charakteristiky, a ne vždy se tomu dá z právního hlediska říkat „spoluautorství“.

  1. Zpracování již existujícího díla: To je za předpokladu, že někdo umístí svůj hudební nápad na Jamujam a někdo jiný následně do něho něco přidá a dále ho rozpracuje … Spíše než o spoluautorství půjde o zpracování již existujícího díla, kde bude existovat autor původního díla a zpracovatel, který je autorem toho, co vzniklo doplněním a dopracováním
  2. Spojená díla: Běžný příklad je, když někdo složí hudbu a někdo druhý k tomuto dílu složí text. Hudba a text jsou tzv. díla spojená (a pokud vzniknou rovnou za účelem užití ve spojení, pak mají i specifickou právní úpravu, např. společný běh autorskoprávní ochrany).
  3. Spoluautorství: To je společná tvůrčí činnost před dokončením díla (a musí se jednat o stejný druh tvorby, tj. např. o hudbu (spoluautoři hudebního díla) nebo o text (spoluautoři textu). O užití každého spoluautorského díla rozhodují všichni spoluautoři jednomyslně, tj. společně, nicméně velikost jejich spoluautorských příspěvků je pak rozhodná v případě rozdělování odměny za užití.
    Hudebním dílem se rozumí hlavní melodická linka skladby, kterou lze rozepsat v notách a akordech. Pokud na tomhle díle pracuje více lidí – jsou spoluautoři. Ovšem pozor – jestliže hlavní hudební téma písně již existuje, ale vymyslíte/nahrajete do tohoto existujícího díla například baskytaru, bicí anebo aranže na syntetizátor, pak pro vás platí z právního hlediska spíše bod „a“.

Ovšem, když k instrumentální hudbě vmyslíte text, nyní má tato skladba autora hudby a vás, jakožto autora textu. Jestli je potencionální možnost, že si budete chtít nárokovat autorský podíl na skladbě, je důležité mít zajištěn nesporný důkaz, že text k písni je vaše dílo a vzniklo ještě před tím, než byla oficiálně vydána skladba s použitým textem. Ideálně, než text do písně nazpíváte, uložte ho třeba na Google drive v PDFku. Svého času se to dělalo tak, že se texty, či skladby rozepsané do not uschovávaly ve schránkách u notáře se zápisem data a času vložení. Dnešní cloudová úložiště, kde není jakkoli možné změnit datum uložení souboru, který se při uploadu automaticky propíše, nám plní v zásadě podobnou funkci... Anebo ten text někomu pošlete emailem. To je to samé v jednodušší formě.

U tvorby, ze které cítíte komenční potenciál, je na každém přispěvateli do tohoto díla, aby se s autorem skladby domluvil na podmínkách. Pokud k hotové skladbě nahrajete například rytmiku, nebo nějaké vyhrávky, samozřejmě to není podíl na spoluautorství, ani se nejedná o spojené autorské dílo jako v případě, když skladbu otextujete. Ovšem být u této skladby alespoň veřejně uveden např. jako hráč na sólovou kytaru nebo jako bubeník/klávesák apod. a mít v případě komerčního úspěchu takto upravené skladby nárok na nějaké tantiémy, je vaše právo.

To, jak si toto právo vymůžete a domluvíte, je na každém z vás. Jamujam.com vám poskytuje platformu k online tvorbě hudby i návod, jak si prokázání tohoto podílu na skladbě zajistit, kdyby nedej bože došlo někdy k nějakému sporu o spoluautorství či podílu na skladbě. Tyto spory se řeší podle zákona o autorském právu justice dané země. Platforma Jamujam.com nemá žádnou povinnost angažovat se v těchto sporech. Zároveň však může být dobrovolně nápomocná v rámci možností, které má.